Read previous post:
Facebook xử lý các fanpage có dấu hiệu mua like, gộp trang nhằm tăng like

Các phương thức tăng like hiện nay như tăng like qua phần mềm, tăng like bằng cách gộp trang hay...

Close